refsoccer
Pokerregler
1. Kortleken
2. Pokerhänder
3. Texas Hold'em
4. Omaha Hold'em
5. 7-Card Stud

Satsningsregler
1. Grundregler
2. Blinds
3. Position

Satsningsstrukturer
1. Limit
2. No Limit
3. Pot Limit
4. Spread Limit

FAQ
1. Hold'em FAQ
2. Satsnings-FAQ

Pokervarianter [eng.]

Andra språk:Hand Ranger (Pokerhänder)
POKERREGLER

En pokerhand består av fem spelkort. Pokerhänderna delas in i en av flera olika kategorier som exempelvis färg, stege eller tvåpar. Spelaren som har en hand av den högre kategorin vinner. Om två spelare har en hand av samma kategori så avgörs det av den som har de högsta korten. Här följer en tabell över de olika handkategorierna med den högsta först.

Kategori Exempel TieBreaker
Straight Flush
(Färgstege)
JsTs9s8s7s
Jack-high straight flush
En färgstege består av fem kort i numerisk följd av samma färg. Den högre färgstegen vinner. AKQJT är den högsta färgstegen och är också känd som Royal Flush. 5432A är den lägsta färgstegen.
4-of-a-kind
(Fyrtal)
5s5h5c5dKs
Quad fives, King kicker
Det högsta fyrtalet vinner. Om två spelare har samma fyrtal vinner den med det högsta femte kortet.
Full House
(Kåk)
QhQsQd9c9h
Queens full of nines
En kåk består av en triss och ett par. Den spelaren med högre triss vinner. Om båda spelarna har samma triss vinner den med högst par.
Flush
(Färg)
AcQcJc9c3c
Ace-high flush
En färg består av fem kort av samma färg. Den färgen med högst kort vinner. Om två färger har samma högsta kort vinner den som har ett högre följande kort.
Straight
(Stege)
KdQhJcTd9s
King-high straight
En stege består av fem kort i numerisk följd. Den stege som har högst toppkort vinner. AKQJT är den högsta stegen. 5432A är därmed den lägsta stegen.
3-of-a-kind
(Triss)
7h7d7cJhTs
Trip sevens, Jack kicker
Den högre trissen vinner. Om två händer har samma triss används de följande två korten för att avgöra vem som vinner. Om du har ett par med dina två startkort och får en triss med ett av de delade korten kallas detta för ett set.
Two pair
(Två Par)
AcAh6s6dKs
Aces over sixes, King kicker
Den hand som har det högsta topp- paret vinner. Om två spelare har samma topp par används det lägre paret för att avgöra. Om även detta är samma används det sista fristående kortet för att avgöra.
One pair
(Ett Par)
KsKdAh4s2s
Pair of Kings, Ace kicker
Den hand som har högsta paret vinner. Om båda paren är lika avgörs genom att jämföra kickers. Först den högsta kickern, sen näst högsta kickern och till sist den tredje högsta kickern.
High card
(Högt Kort)
QhTh9c6d3s
Queen-high
Om en hand inte passar in i någon av de andra kategorierna bedöms den utifrån dess högsta kort. Två händer jämförs genom att se vilket kort som är högst. Om detta är samma jämförs det näst högsta och så vidare.

Nästa: Texas Hold’em-Regler
 


PokerTips Newsletter Sign-Up