chessqueen

Expert Concepts:
1. Förväntat värde

Andra språk:förväntat värde
POKERSTRATEGI

Om du bläddrar igenom böcker om pokerstrategi eller de artiklar som finns på den här webbplatsen, kommer du upprepade gånger att se påståenden om att dåliga pokerspelare kan vinna pengar på kort sikt, men förlorar pengar i det långa loppet. Motsatsen gäller professionella samt mycket duktiga spelare. De kan förlora pengar på kort sikt, men vinner i allmänhet i längden.

Vad beror det på egentligen? Det beror på ett begrepp som kallas förväntat värde (FV). Förväntat värde är det värde som du förväntar dig vid en satsning. Anta till exempel att du slår vad med mig i att singla slant Om det blir krona får du $100. Blir det klave måste du ge mig $1. Skulle du anta det här vadet (förutsatt att myntet är riktigt och har en fifty-fifty-chans att hamna på krona eller klave)?

Definitivt! Det finns 50 procents chans att det landar på krona, vilket innebär att du vinner $100. Din förväntade chans är alltså $50 (0,50 * $100). Landar den på klave förlorar du $1. Din förväntade förlust blir alltså $0,50 (0,50 * $1). Din förväntade förtjänst är den förväntade vinsten minus den förväntade förlusten. Din förväntade förtjänst blir alltså $49,50.

Självklart kan du inte vinna $49,50. Du kommer antingen att vinna $100 eller förlora $1. Men du ska se vadet som att du "vinner" $49,50. Resultat i hasardspel påverkas av slumpen på kort sikt. Men i det långa loppet hamnar resultaten mycket nära det förväntade värdet. Om vi skulle upprepa exemplet med att singla slant en miljon gånger, skulle slutresultatet bli mycket nära $49,5 miljoner.

Så hur fungerar det förväntade värdet i poker? Det påtagligaste exemplet på förväntat värde är teorin om pottodds (pottodds, liksom implicerade odds, reverse implicerade odds osv.). Hela idén med teorin bakom pottodds är att du bara ska dra handen då du har ett positivt förväntat värde.

Andra exempel på förväntat värde visas i de avancerade dragen nedan.

Ac Tc
8c 7c 2h
Din hand
Bordet


Det finns 8 spelare i potten och du är "small blind" (den förste som ska satsa). Du passar och spelaren i "big blind"-positionen satsar. Tre spelare synar. Ska du syna?

Nej, du ska höja! Varför? Det finns en 35-procentig chans att du träffar en flush på turn eller river. Får du den här flushen är det mycket troligt att du tar hem potten. Om du höjer, kommer 4 spelare att syna, vilket innebär att du bara kommer att ta in ytterligare 20 procent av potten. Så om detta var ett $1-$2-spel skulle du få en förväntad värdeprofit på $0,75 (0,35 * $5 - $1).

Observera att detta exempel inte är fullständigt. Den förväntade vinsten tar bara hänsyn till färgdrag. Du kan också ha överkort, vilket innebär att du lätt kan vinna om en tia eller ett ess läggs. Men det finns dock en chans att någon får en kåk, så i detta fall skulle vinsten minska. Någon kan också höja en höjning bakom dig och slå ut de andra, vilket kan minska ditt förväntade värde. Men vi hoppas i alla fall att det här exemplet visar varför vissa listiga spel används.

Att bluffa och syna bluffar beror på det förväntade värdet. När du bluffar måste du ha en uppfattning om hur stor chans bluffen har. Den här chansen till framgång ska mötas med en positiv förväntning. Om potten exempelvis är på $100 och jag bluffar med $50, måste jag ha minst 33 procent av bluffen på handen (förutsatt att jag 0 procents chans att vinna om jag blir synad). Det är därför som jag måste vinna 1 av 3 gånger för att det ska gå jämnt ut.

Förväntat värde bidrar också till att klargöra skillnaderna mellan stora misstag och små misstag. Stora misstag inträffar då en spelare fattar ett beslut som har ett mycket högt negativt förväntat värde, medan ett litet misstag uppstår då man ger upp en liten del av förväntat värde. Se When to Fold för ytterligare detaljer om situationer där spelare kan göra små eller stora misstag.

Om du tänker spela mycket poker bör du så småningom kunna avgöra det förväntade värdet efter en timmes spel. För att de ska kunna ske, måste du föra noggranna anteckningar Du ska notera hur mycket tid du använder till att spela, typ av spel samt var du spelade. Det kan du göra med speciella pokernoteringsprogram, t.ex. Check Your Bets. Efter ett tag kommer du ganska exakt att kunna uppskatta din förväntade vinst eller förlust per speltimme (du måste notera minst 200 timmar på en given plats/limit för att få fram en hyfsad uppskattning).

Förväntat värde är ännu en orsak till att du aldrig ska delta i en pokeromgång som du inte har råd med. Om du är rädd för att bli av med pengar kommer du att dra dig för att spela även när du ligger bra till. Med vissa händer kommer du att ge upp en hel del förväntat värde, något som kanske förvandlar dig till en förlorare.

 


PokerTips Newsletter Sign-Up