chessqueen
Taktiska Begrepp:
1. Förväntat värde
2. Näst bästa händer
3. Dynamiskt handvärde
4. Avancerad dragning

Psykologiska Begrepp:
1. Växla strategi
2. Psykologin i spelet
3. Beteenden
4. Avancerade misstag

Val Av Spel:
1. Välja spel
2. Ditt bästa spel
3. Flera bord
4. Ekosystem i poker

Andra språk:ditt bästa spel
POKERSTRATEGI

Avancerade spelare bör kunna räkna ut i vilka pokerspel de är bäst och varför, men det kan vara svårt för en nybörjare. Eftersom att vinna i poker betyder att man är skickligare på vissa områden, så ska en sann vinnartyp veta varför han vinner för att kunna maximera sina fördelar visavi motspelarna. Olika spel och olika satsningstrukturer kräver olika slags skicklighet.

Jag kan ju inte avgöra i vilket spel du är som bäst. Det enda sättet du kan ta reda på det är genom att notera din statistik i poker med hjälp av ett program som t.ex. Check Your Bets.

Med det finns särskilda ingredienser som är nödvändiga för framgång i vissa pokerspel. Pokerspelare måste ha ett övertag när det gäller de tekniska och/eller de personliga aspekterna i poker. Med tekniska aspekter menas att kunna dra fördel av "pokermatte", som t.ex. att behärska pottodds och att spela tajt. Den personliga aspekten handlar bl.a. om förmågan att bluffa och att variera din spelstil. Nedan redogör jag för vad jag tror vissa spel belönar som mest:

Longhand Limit Hold'em

Limit Hold'em belönar teknisk förmåga, inte minst tålamod samt kunskaper om en hands värde. Eftersom många händer går till sista omgången, hjälper det bara i viss utsträckning att läsa sin motspelare, eftersom det är svårare att bluffa och att pottodds ofta gör en läggning vid detta kort mycket riskabel.

Shorthand Limit Hold'em

Shorthand kräver en mix av kunskaper om människor och teknisk skicklighet. Konsten att förstå människor är viktig för att kunna analysera shorthand-spel. Eftersom bluffning förekommer oftare i shorthand-spel måste du kunna analysera läget för att sedan öka eller minska din aggression. Generellt kan man göra fler fantasifulla drag i shorthand-limitspel än i longhand-spel, vilket innebär att förmågan att iaktta människor blir ännu värdefullare. Men det rör sig ändå om Limit Hold'em, så teknisk skicklighet är fortfarande mycket viktig.

No-Limit Hold'em

No-Limit Hold'em kräver också både teknisk skicklighet och förmåga att läsa människor. Den tekniska skickligheten medför att du inser hur mycket du ska satsa och hur pass väl du har råd med att syna. Förmågan att begripa människor hjälper dig i en hand (genom att sätta en motståndare på korten) samt för att bestämma din allmänna strategi. No-Limit Hold'em handlar ytterst om hur spelare utnyttjar aggressiv satsning. Om spelarna är undergivna, stjäl då en massa potter, men lägg dig då motståndet hårdnar mot dina bluffar. Om folk spelar många händer ska du vara tålmodig och få dem i fällan. Ofta kan du slå ut dem med en hand.

Pot-Limit Omaha

Pot-Limit Omaha blir allt mer populärt bland spelare, framför allt bland No-Limit Hold'em-spelare. De färdigheter som krävs för att lyckas i Pot-Limit Omaha liknar de som krävs i No-Limit Hold'em. Emellertid varierar Pot-Limit Omaha så mycket att spelare måste ha mer "gamble" i sig än typiska No-Limit Hold'em-spelare. Att kunna stå ut väldiga svängningar och undvika tilt är viktigare i Pot-Limit Omaha än i något annat pokerspel.

Så ...Vilket passar mig?

Om du har ett mycket bra tålamod, spelar bra händer och spelar pottodds, då ska du hålla dig till Limit Hold'em. Har du framgång i poker för att du vet hur du ska handskas med dina motståndare, ska du ägna dig till shorthand- eller Pot-Limit/No-Limit-spel.

Nästa artikel: spela flera bord samtidigt
 


PokerTips Newsletter Sign-Up