chessqueen
Taktiska Begrepp:
1. Förväntat värde
2. Näst bästa händer
3. Dynamiskt handvärde
4. Avancerad dragning

Psykologiska Begrepp:
1. Växla strategi
2. Psykologin i spelet
3. Beteenden
4. Avancerade misstag

Val Av Spel:
1. Välja spel
2. Ditt bästa spel
3. Flera bord
4. Ekosystem i poker

Andra språk:avancerad dragning och pottoddsteori
POKERSTRATEGI

När du spelar poker befinner du dig ofta i en dragning efter floppen. För att avgöra hur du ska spela dragningen, måste du tänka på pottodds, implicerade odds och reverse odds samt chansen till en omdragning.

Pottodds är ganska enkla och du kan använda pot odds calculator för att få hjälp med dem. Med pottodds menas de odds du måste ha för att kunna syna, med utgångspunkt från pengarna i potten och förutsatt att du kommer att träffa en dragning. Om du t.ex. får ett färgdrag i floppen så har du 9 outs. Det betyder att du har 19,1 procents chans att få ett färgdrag i det fjärde draget. För att rättfärdiga en syning som bara baseras på pottodds, förutsätter du att du kommer att vinna om du får ett färgdrag, men annars kommer att förlora. Därför måste beloppet på syningen vara lägre än 19,1 procent av potten för att en syning ska vara berättigad.

Tänk dig pottodds så här: Anta att du deltar i ett lotteri. Lotteriet erbjuder en vinst på $100 i kontanter till den lyckliga vinnaren. Du har 20 procents chans att vinna. Hur mycket skulle du spendera för att få 20-procents chans att vinna $100? Det rätta svaret är upp till $20. Din "förväntade" vinst blir $20 (0,20 * $100 = $20).

En pokerpott liknar i mycket ett sådant lotteri. Men din "lott" är ett bud, och även det blir en del i priset. Om potten är på $100 och du måste syna med $20 kommer du i själva verket att vinna $120 (potten plus din satsning). Alltså behöver du minst en chans på 20/120 för att vinna (16,7 procent).

Men problemet med att basera dina beslut enbart på potodds är att satsningar i framtida omgångar då ignoreras. Dessutom försummas chansen att du redan sitter med den bästa handen, och det förutsätter att motståndaren inte förbättrar sin hand gentemot dig. Inte heller tar det någon hänsyn till att du kan "draw dead", dvs. den hand du försöker slå med inte kan slå den hand som en motståndare för tillfället har.

Med implicerade odds menas de odds som tar hänsyn till framtida satsningar. Om du t.ex. har en chans på 19,1 procent att få samma färg på det fjärde kortet, kan du teoretiskt ha råd med att syna på upp till 19,1 procent av de pengar du kan förvänta dig vinna vid omgångens slut. Det finns inga sätt att alltid veta exakt hur mycket du kan komma att vinna i framtida satsningar. Det är något som du själv får gissa dig till.

Omvända implicerad odds och omdrag kan medföra att du träffar handen men ändå förlorar.

QhJh
Din hand
Kh5h5c
Bordet


Du har en chans på 19,1 procent att få samma färg, men inte nödvändigtvis lika stor chans att vinna. Någon kanske redan sitter med en kåk eller kan få en. Därför måste du tänka över hur mycket du kan förlora om du får en flush, men ändå förlorar handen. Ett annat exempel är att du sitter med en rak dragning, men det finns två kort i samma färg på bordet. Någon annan kan ha ett färgdrag. Även om du får en straight flush är det inte säkert att du vinner på grund av att den andre spelaren kan träffa en flush. Så bara därför att du har en chans på 31,5 procent att få en straight flush vid sista kortet, betyder det inte att du 31,5 procents chans att vinna. Idén bakom reverse implicerade odds och omdragningar är att du inte vinner automatiskt när du gjort draget. Du måste beakta chansen att du förlorar även om du träffar din färg och måste gissa hur mycket pengar du kommer att förlora i framtida satsningar om det inträffar.

Med pot odds calculator kan du räkna fram den procentuella chansen att träffa en dragning samt det teoretiska belopp som du kan syna baserat på pottodds. Men använd inte kalkylatorn för att fatta alla beslut. Den är ett användbart verktyg, men du ska också ta hänsyn till implicerade odds och reverse implicerade odds. Du ska också räkna med chansen att du redan sitter med den bästa handen samt möjligheten att någon höjer bakom dig.

Nästa artikel: växla strategi
 


PokerTips Newsletter Sign-Up