chessqueen
Taktiska Begrepp:
1. Förväntat värde
2. Näst bästa händer
3. Dynamiskt handvärde
4. Avancerad dragning

Psykologiska Begrepp:
1. Växla strategi
2. Psykologin i spelet
3. Beteenden
4. Avancerade misstag

Val Av Spel:
1. Välja spel
2. Ditt bästa spel
3. Flera bord
4. Ekosystem i poker

Andra språk:dynamiskt handvärde
POKERSTRATEGI

Jag har fått en mängd frågor i det här ämnet, så jag ska ägna en hel artikel åt det. De flesta avancerade spelare vet att Sklanskys handrankningar (och för den delen även mina egna) inte är några naturlagar, utan snarare en slags generella riktlinjer för handrankning. Det beror på att handvärdet fluktuerar enormt beroende på antalet spelare i potten. Många spelare är osäkra om hur de ska sköta sina starthänder då spelets dynamik fluktuerar mellan löst och tajt, och påverkar därmed antalet spelare i potten. Lösningen på det här dilemmat ligger i vilken typ hand av han du har, och hur många spelare just den här handen passar mot.

Jag ska dela upp de olika handtyperna i tre kategorier:
  1. Höga par (JJ eller högre)
  2. Höga kort (två kort med AKQJ) samt
  3. Låga par eller kort i följd (ja, jag vet att det är två helt skilda kategorier, men jag tänker behandla på samma sätt här; du får snart veta varför).
Det mesta av nedanstående förutsätter att det är ett longhand-spel.

Höga par (JJ eller högre)

Det är den hand som alla spelare hoppas få. De har ett stort värde i sig själva och är inte beroende av bordet för att vinna. Folk brukar ofta höja preflop med dessa händer för värde, men ett vanligt skäl är att höja preflop bara för att slå ut motspelare. Ta KK, till exempel. Om inte ett ess träffar bordet, kommer säkert KK att vara den bästa handen vid floppen. Men begrunda följande situation:

KsKd
Du
QdJd
Motståndare nr 1
AcKc
Motståndare nr 2
QhTs2h
Flop


Båda motståndarna är frestade att dra för att få ett annat kort. Någon med två hjärter kommer också att dra. Plötsligt befinner du dig i en situation där det finns 17 kort kvar i leken. Du har fortfarande den största chansen av alla att ta hem potten, men det är mer sannolikt att någon annan tar hem potten i stället för du!

Det här är en vanlig situation med höga par och är den bästa handen vid en flop, men det finns så pass många runners därute att någon av dem kommer att slå dig med sista kortet. Det bästa sättet att undvika en sådan situation är att slå ut motståndarna ur floppen genom att höja i syfte att begränsa storleken på potten. Höj på nytt motspelarna då de höjt mot dig, detta för att göra det att kostsammare att syna floppen och höja floppen för att slå ut folk.

Anta att du i situationen ovan exempelvis befann dig i en tidig position och att det fanns 5 personer i floppen. Då bör du överväga att checka floppen i hopp om en checkhöjning för att slå ut dem mellan dig och den som ursprungligen satsade ut. På så sätt kan spelare med 5 kort eller mindre inte vara med i potten mot dig, och du behöver inte bekymra dig så mycket över högoddsdragningar som slår dig.

Höga kort

Höga kort som AK, AQ, KQ är utmärkta i shorthand-spel, men kan vara en förbannelse i longhand-spel. Medan höga kort åtminstone kan bli ett överpar och vinna pengar från någon vars hand knappast kommer att bli bättre (t.ex. topp-par + toppkicker), är det dessa händer som skapar topp-par + toppkicker. Så när du träffar bordet med sådana händer kommer motståndaren vanligen att dra emot dig, om du inte håller på att kicka ut motståndaren eller motståndaren är en idiot. Därför vill du oftast gå vidare och ta potten nere vid floppen, eller åtminstone göra det mycket kostsamt för motståndaren att se fjärde kortet.

Låga till mellanstora par och kort i nummerföljd

Dessa händer växlar drastiskt i värde beroende på situationen. Förutsatt att potten inte består av endast två spelare (där låga par kan fungera bra beroende på att motståndaren inte träffar något), är detta de händer du vill ha i en pott med flera spelare. I allmänhet träffar man inte mycket med dessa händer, eller också träffar du en mycket bra hand med triss, flush eller straight. Det övergripande målet med dessa händer är att få pottoddsen till din favör. (OBS: omgångar med Ax-sviter liknar mycket spel med kort i nummerföljd.)

Om du har kort i nummerföljd hoppas du att det finns tillräckligt många som synar och tillräckligt mycket döda pengar i potten för att motivera en dragning till straight eller flush. Pottodds är orsaken till att dessa händer ger vinst vid fyra eller flera personer i potten, men fungerar dåligt mot två eller tre motståndare. I en pott med minst två motspelare med kort i nummerföljd kan du få ett flush- eller straightdrag (som gör att du vinner vid träff) men bara behöver satsa 1/10 av potten för att se nästa kort, vilket är mycket goda odds.

Om du har ett lågt par kan du hoppas på en 13-procentig chans att få triss i floppen. Så om 7 personer finns i potten har du de exakta pottoddsen för en triss. För låga par gäller inte endast att pottoddsen är bra för en triss, utan de implicerade oddsen när du har träffat trissen är stora. Om du träffar triss är chanserna stora att någon sitter med en näst bästa hand som har en mycket liten chans att slå dig.

3s3c
Din hand
KhJs3d
Bordet


Chansen är god att någon synar dig med en kung eller rentav en knekt. Låga par börjar verkligen visa sin vinstpotential med runt 5 eller fler personer i potten.

En vanlig fråga i samband med strategi vid låga par är: "Hur ska jag utvärdera trisspotentialen för höga par?" Det jag talar om är ju hur den implicerade oddsen oftast är hög då du träffar en triss. Tyvärr gäller detta inte höga par.

AsAc
Du
KdJd
Motspelaren
AhJs5d
Flop


Om du träffar en triss med ett högt par är chansen stor att det blir en topptriss (vilket betyder att inte finns några kort på bordet som är högre), så du får inte ut så mycket aktion från något utom dragningar. I det här exemplet är det all aktion du kan få ut från en hand som [[cards Kd Jd]].

Nästa artikel: avancerad dragning och pottoddsteori
 


PokerTips Newsletter Sign-Up