chessknight
Limit Hold'em:
1. Longhand Limit
2. Shorthand Limit
3. Adv. Shorthand

No-Limit Hold'em:
1. Intro till NL
2. Avancerad NL
3. Vem betalar
4. Stack-storlekar

Omaha:
1. Intro till Omaha
2. Low Limit Omaha
3. Intro till PLO

Tournaments:
1. Tournaments
2. Single-Table NL
3. Multi-Table NL
4. Multi-Table Limit
5. Tourney Variants

Money Management:
1. Byte av Limit
2. Sluta För Dagen
3. Kort/Lång Sikt

Övrigt:
1. Intermediate Misstag
2. Utnyttja Promotions

Andra språk:Vem Betalar
POKERSTRATEGI

I Olympiska spelen så vinner den som kommer på andra plats en silvermedalj. I No Limit Hold'em så förlorar den som kommer på andra plats mycket pengar.

Många spelare som går över från Limit till No Limit Hold'em har svårt för att förstå detta mycket viktiga koncept. Om du har AK och får in ett top pair i limit så kommer du i princip aldrig att lägga dig. Trots allt så kommer denna hand att vinna för det mesta och du förlorar inte så mycket om du skulle komma på andraplats. Däremot kan dessa händer kosta dig hela din stack om du inte är försiktigt i No Limit Hold'em.

Det finns sex typer av händer i no limit:

1. Händer som inte har något värde. De kan inte ens slå en bluff.

2c3c
Din hand
KhTh9s8s6h
Bordet


2. Händer som kan slå en bluff. Exempelvis middle pair.

AdTd
Din hand
KhTh9s8s3h
Bordet


3. Top pair.

AcKc
Din hand
KhTh9s8s6h
Bordet


4. Overpair.

AhAc
Din hand
KhTh9s8s6h
Bordet


5. Starka händer men som inte riktigt är nuts (bästa möjliga hand).

QdJs
Din hand
KhTh9s8s6h
Bordet


6. Nuts eller nästan nuts.

Ah4h
Din hand
KhTh9s8s6h
Bordet


Att förstå dessa händer innebär att man förstår hur mycket pengar varje typ av hand kan vinna. Händer av sämre värde vinner generellt sett bara mindre potter eftersom händerna de kan slå inte kommer att göra calls på större bets. Exempelvis så kan vi anta att du har AK och bordet är AJ4. Någon med KJ är helt enkelt inte beredd att betala så mycket i den här situationen.

Däremot kommer du förmodligen att få betala någon som håller 87 när du själv har AK och bordet blir A9562. Igen, ju starkare hand desto troligare att någon kommer att få betala mycket pengar.

Helt klart kan vilken hand som helst bli nuts med rätt kort på bordet. 72 offsuit kan bli nuts med 77735 på bordet. Trots detta så hör vissa starthänder till vissa kategorier.

High pocket pairs (AA, KK och så vidare): Dessa händer är typiska overpairs. Om du har tur nog att få in ett set med dessa kort på hand, så är chansen inte så stor att du kommer tjäna några större pengar. Varför? Vi antar att du har AA med en flop som är A78. Det är inte troligt att någon annan kommer ha ett top pair eftersom det bara finns ett Ace till i hela leken. Så det finns bara ett fåtal andra starka händer som du kan slå utan att de är draws till starkare händer som kan slå din hand.

Big Unpaired Cards (AK, AQ och så vidare): Dessa händer brukar höra till top pair-kategorin. Det är även möjligt att få in straights med dessa händer. Dock så är det vanligast att när du väl får in en hand så är det top pair som gäller.

Small Pocket Pairs (33, 77 och så vidare): De kommer generellt att ge händer i kategori 2, 5 eller 6. Anta att du har 66. Chansen är stor att du kommer att få ett antal overcards på floppen eller att du får in ett set. Därav kommer din hand antingen att vara mycket svag eller mycket stark.

Suited Connectors (T9s, 64s och så vidare): Dessa händer kommer generellt att höra till kategori 1, 2, 5 eller 6. Vad som är fint med dessa händer är att du generellt sett vet ganska säkert om du kommer att kunna ta en pot eller ej med dessa händer. Antingen är de mycket svaga eller mycket starka.

Allt eftersom rangen på en hand ökar så kommer även de potentiella riskerna och belöningarna att öka. Självklart kommer du inte att vinna med en skräphand (förutom vid bluff) men du kommer inte att förlora heller.

Det blir dock lite trixigare när du har ett top pair eller overpair-liknande hand. Dessa händer kan verkligen inte slå allt för många andra händer. Någon med ett middle pair kommer inte att göra en call på ett stort bet om de inte verkligen tror att du bluffar. Trots detta är det ofta spelare med top pair som får betala till de spelare som har starkare händer.

Det är därför händer som potentiellt ger top pair och overpair är värda mindre i no limit än i limit. I fixed limit är storleken på ett bet relativt liten i förhållande till storleken på potten. Eftersom de är så små kan spelare med kategori 2-händer riskera att förlora en liten summa pengar om det ens finns en liten chans att någon bluffar. Detta gör att det finns ett stort antal händer som kan betala för den spelare som har top pair.

I no limit är det helt annorlunda. Där är ofta ett bet relativt stort i förhållande till potten. Därför finns det betydligt färre händer som kan betala för top pair eftersom spelare måste riskera mycket mer pengar för att avslöja en bluff, alltså sker detta inte ofta med händer som annars bara kan slå en bluff. De händer som kan betala top pair är ofta inte värda bets som är typiska för no limit. Trots detta så finns det många spelare som betalar andra spelare med pot sized bets när de har ett top pair eller overpair.

Tro av detta inte att top pair är en dålig hand i no limit. De kan helt klart vinna en hel del potter. Dock är de ofta inte så stora i förhållande till storleken på blinds. Det är därför top pair ofta är bättre för en person med en liten stack än för en med en stor stack. Storleken på en persons buy in har stor vikt i no limit och därför kommer vi i nästa artikel att behandla detta ämne mer utförligt.

Nästa artikel: Storlek På Stack Och Implied Odds
 


PokerTips Newsletter Sign-Up