chessknight
Limit Hold'em:
1. Longhand Limit
2. Shorthand Limit
3. Adv. Shorthand

No-Limit Hold'em:
1. Intro till NL
2. Avancerad NL
3. Vem betalar
4. Stack-storlekar

Omaha:
1. Intro till Omaha
2. Low Limit Omaha
3. Intro till PLO

Tournaments:
1. Tournaments
2. Single-Table NL
3. Multi-Table NL
4. Multi-Table Limit
5. Tourney Variants

Money Management:
1. Byte av Limit
2. Sluta För Dagen
3. Kort/Lång Sikt

Övrigt:
1. Intermediate Misstag
2. Utnyttja Promotions

Andra språk:Kort Sikt Vs Lång Sikt
POKERSTRATEGI

Närhelst någon lyckas vinna mot mig med dåliga odds så får jag lust att dunka huvudet mot bordet. Dock så försöker jag lugna mig själv genom att tänka på alla de gånger jag har vunnit på dåliga odds. Dessutom är det så att om mina motståndare gör draws med dåliga odds så gör det att jag kommer att vinna på lång sikt. Detta för såklart upp frågan som många ställer: Vad är exakt "på lång sikt"?

Det finns ingen precis definition över vad lång sikt är och det beror dessutom på vilket spel det gäller. Limit Poker har en ganska kort lång sikt. Jag gissar på att de flesta vinnande spelare kommer att visa en vinst efter 250 timmars spelande och de flesta spelare som förlorar visar en förlust efter samma tid. Dock så kan en given timme vara totalt olika. Det är faktiskt så att swings kan variera brutalt under kort sikt för Limit Poker på grund av den stora potentialen för billiga drawouts.

Dock så är det så att längden på lång sikt avgörs också av hur stort skicklighetsövertag man har. Om en spelare har ett mycket stort övertag så kommer lång sikt att ske ganska snart. I kontrast till detta så kan det ta en nästan oändlig till för ett litet övertag i skicklighet att visa sig på lång sikt.

Självklart kan vilka 100 händer som helst ge vilket resultat som helst i Limit Poker. Det är bara en viss mängd skicklighet involverad så tur har en mycket större påverkan över en mindre serie av händer. En annan viktig sak med just Limit Poker är att det är väldigt få "enorma" händer. Även om vissa potter kan vara riktigt stora så har du ofta inte möjligheten att förlora hela din stack i en enskild hand. När väl en pott blivit riktigt stor så beror det ofta på att det är många spelare med i den potten och då har du endast bidragit med en liten del till den. På grund av att risken inte är stor att förlora hela din stack i en hand så kommer de swings du har på kort sikt inte att påverka nämnvärt hur det går på lång sikt.

På grund av att en enskild hand är starkt påverkad av tur medan tusen händer inte påverkas så mycket av tur så föreslår jag att du håller dig till en bekväm nivå när du spelar fixed limit-spel. Att "chansa" är en mycket dålig ide för Limit Poker eftersom just tur har stor inverkan på ett fåtal händer. Det finns egentligen ingen större anledning till gambling i Limit Poker eftersom lång sikt inträffar ganska snabbt.

I kontrast till detta så har No Limit Poker kortare kort sikt och en längre lång sikt. Varför är det så? Jo det handlar om stora händer. I Limit Poker är det nästan omöjligt att förlora eller dubbla din stack i en hand. Detta är dock vanligt i No Limit Poker. Dock är det så att när dessa stora händer sker så har ofta den bättre spelaren ett stort övertag i no limit. Eftersom resultatet i no limit mycket styrs av dessa få stora händer så kommer en skicklig no limit-spelare att tjäna pengar på enbart ett fåtal av dessa händer. Han kommer att förlora ett antal småhänder men kommer att gå plus vid slutet av dagen på grund av vinst av en eller två stora händer.

På grund av att resultatet beror till stor del av så få händer så tar det längre tid innan lång sikt träder i kraft. Låt oss säga att du har lite otur i no limit. Vid tre tillfällen går du all in på floppen med en chans på 70 % att vinna, du förlorar alla tre gånger. Dessa tre gånger kommer att ha stor påverkan och kommer att ta ett tag att vinna tillbaka. En riktigt dålig omgång no limit kan ta veckor att ta ifatt.

Eftersom det är mer skicklighet på kort sikt så är fler spelare beredda att "chansa" vid no limit. Det är trots detta en dålig ide eftersom om du spelar på en nivå som du inte är bekväm vid så kommer du inte att spela ditt bästa spel. Du kan inte spela scared om du spelar no limit så du ska alltid spela på en nivå där pengarna som är inblandade inte är betydande för dig.

Skicklighet är dessutom ett relativt begrepp. Desto större skillnad mellan din skicklighet och dina motståndares desto snabbare kommer lång sikt att inträffa. Var alltid medveten om att en enskild dags vinst eller förlust inte säger mycket om hur skicklig du är. Om du visar förlust under flera månader kanske det är dags att se sanningen om hur bra du är på poker.

Nästa artikel: Vanliga Intermediate-Misstag
 


PokerTips Newsletter Sign-Up