chessknight
Limit Hold'em:
1. Longhand Limit
2. Shorthand Limit
3. Adv. Shorthand

No-Limit Hold'em:
1. Intro till NL
2. Avancerad NL
3. Vem betalar
4. Stack-storlekar

Omaha:
1. Intro till Omaha
2. Low Limit Omaha
3. Intro till PLO

Tournaments:
1. Tournaments
2. Single-Table NL
3. Multi-Table NL
4. Multi-Table Limit
5. Tourney Variants

Money Management:
1. Byte av Limit
2. Sluta För Dagen
3. Kort/Lång Sikt

Övrigt:
1. Intermediate Misstag
2. Utnyttja Promotions

Andra språk:Shorthand Limit Texas Hold'em-Strategi
POKERSTRATEGI

Att förstå hur man spelar ett shorthand-spel (ett bord med sex eller färre spelare) är viktigt för att bli en vinnande pokerspelare. Det mesta av spel efter floppen bygger på att man förstår vissa kritiska shorthand-koncept. Om du spelar poker på Internet kommer du se att shorthand-spel är mycket populära på online poker rooms. Faktiskt är det så att de flesta spel på högre limits är spelade shorthanded.

Vilken typ av spel bör jag leta efter?

En av de viktigaste färdigheter en pokerspelare måste ha är att spela rätt spel. Om du inte bara vill träna så finns det ingen anledning att spela mot proffs! Det bästa sättet att studera ett spel är att se hur mycket betting/raising som förekommer. Om det är mycket raising och folding så håll dig undan! Om de flesta tenderar att försöka se floppen billigt och bara gör calls efter en raise så sätt dig ner vid det bordet! Anledningen till att du vill spela mot passiva spelare är att selektiv aggressivitet är en av de viktigaste färdigheterna för att vinna spel som är shorthanded.

Preflop starthänder

Så vilken typ av händer bör du använda när du spelar om potter som är shorthanded? Det finns många skrivna artiklar om detta men jag kommer kortfattat att beskriva vilka händer som jag tror är "spelbara".

En sak som är viktig att förstå är att värdet på en hand är relativt, en hand som är bra under vissa förutsättningar kan vara riktigt dålig under andra förhållanden. Som exempel kan man ta ett spel med mycket aktivitet där det är raises tills potten blir caped (efter ett bet och tre raises) så skulle inte jag spela något annat än AA, KK, AK, QQ eller JJ. På grund av att just handvärdet är relativt så är det viktigt att alltid tänka på vilken hand den andra spelaren kan ha och om det är troligt att du har en bättre hand eller ej innan du går in i en pott.

Händer att göra en raise med i en pott där ingen har gjort en raise i innan:
Pocket pairs, AT+, KQ, KJ, QJ och JTs

Händer att göra en call efter en raise:
höga pocket pairs, AK, AQ, AJ, KQ, KJ, AT (eventuellt) och QJs

Händer att göra reraises med: Detta beror på vem som gjorde en raise från början. Mot en maniac kan du göra en reraise med valfritt par eller A9+ eftersom du förmodligen kommer att vara i vinnande position vid floppen. Den typen av spelare höjer ofta med händer som A4. Du vill isolera honom med en hand så låg som 66. I övriga situationer bör du göra reraises med starka händer som AA, KK, QQ, JJ, AK, AQ (fast du bör nöja dig med en call med en hand som JJ). Dock bör du tänka dig att endast göra en call med händer som AK och AQ eftersom de fungerar bra när det är 3-4 spelare i handen. Om du får in ett top pair med dessa händer är det en stor chans att du vinner en bra pott om det är 3-4 spelar med.

Suited connectors och små par är bara spelbara under vissa förutsättningar. Om de andra spelarna inte är aggressiva och det är många med i potten kan det passa bra att försöka se floppen billigt med dessa händer. Om det endast är fyra eller färre spelare med i spelet blir det inte många potter med mycket spelare. Så med färre spelare sjunker värdet av suited connectors. Om du har ett litet par på handen så vill du komma heads up när det är få spelare med. Därav bör du generellt sett lägga dig i tidig position men höja i sen position om alla innan dig har lagt sig.

Flop-tips

Bet är rätt när du väl fått till en hand. Att göra ett bet är nästan rätt i alla situationer där du fått en hand som är bättre än top pair. Om din motståndare gör en raise mot dig är det ofta bäst att göra en reraise. Din motståndare kan försöka köpa sig ett gratiskort på turn genom att göra en raise på floppen. Han kan dessutom ha en svagare hand men höjer för att få dig att tro att den är värd mer. Men som sagt så är det generellt sett rätt med bet och reraise när du har ett top pair med en bra kicker eller bättre.

Däremot måste du fatta ett beslut när du får ett par som inte är top pair. Det beslutet varierar ofta mycket beroende på hur situationen är men här följer lite generella tips. Först måste du analysera hur stark din hand är i förhållande till bordet.

Ah8h
Din hand
9c8s3d
Bordet


Det är inte så troligt att någon har en 9. Du bör göra en bet om det är checkas fram till dig och gör en call om någon gör ett bet mot dig. Nu till nästa exempel.

Jh9h
Din hand
AcKsJd
Bordet


I den här situationen är din hand extremt svag. Du bör lägga dig på floppen. I princip så jämför du hur bra din hand är i förhållande till andra händer som passar bra in med bordet.

Ett annat viktigt tips handlar om när du ska lägga dig. Om du ska lägga dig så vill du göra det tidigt i en hand. För mer diskussion runt detta ämne kan du läsa vår When To Fold-artikel.

Drawing hands och pot odds

Håll alltid koll på ditt antal "outs", alltså det antal kort som gör att din hand troligen vinner. Var dock inte för frikostig när du räknar hur många outs du har.

AhQh
Din hand
KsQcTd
Bordet


I det här exemplet kan du inte räkna Ace som ett out. Det är inte omöjligt att någon har AK eller att någon har en jack. Så använd pot odds när du ska göra en call men var som sagt försiktig när du räknar dina outs så du inte räknar med outs som förmodligen inte är outs.

Bluffing

Flop bluffs. Ett mycket bra tillfälle att bluffa är på floppen när du har gjort en raise preflop. Anta att du gjorde en raise preflop med [[cards Qc Jc]]. Du är heads up och floppen är [[cards Ah 8s 3d]]. Din motståndare checkar och här måste du nästan göra en bet! Du har ingenting men han har förmodligen ingenting heller. Ett utmärkt tillfälle att försöka stjäla potten.

Semibluffing. Detta är när du inte har någon hand än men du har ett starkt draw. Ett exempel på semibluff är när du är på ett flush draw och gör en bet. Anta att floppen är [[cards Ad 6d 4c]]. Du har ett flush draw eftersom du har [[cards Kd Qd]] på hand. Inte nog med att du har en stor chans att få in din flush så kan du stjäla potten redan här. Så passa på att göra en bet. Semibluffing fungerar nästan bara på högre nivåer eftersom på de lägre nivåerna kommer spelare att göra calls med nästan vad som helst.

Andra bluffs: Dessa fungerar ofta inte så bra i limit men det finns undantag. Ett exempel är om alla checkar under floppen och så kommer ett stort kort (ex queen) under turn. Passa på att lägga en bet. Det troligaste är att dina motståndare kommer att lägga sig om de inte är på draw eller fick in sin hand. Det är dock viktigt att förstå att vissa spelare kommer att göra calls ända till showdown med bara Ace högt. Mot sådana spelare är det inte värt att bluffa. Gör istället mycket value bets och vinn mycket pengar när du har en hand och spelar mot spelare som dessa.

Nästa artikel: Avancerad Shorthand
 


PokerTips Newsletter Sign-Up