chessknight
Limit Hold'em:
1. Longhand Limit
2. Shorthand Limit
3. Adv. Shorthand

No-Limit Hold'em:
1. Intro till NL
2. Avancerad NL
3. Vem betalar
4. Stack-storlekar

Omaha:
1. Intro till Omaha
2. Low Limit Omaha
3. Intro till PLO

Tournaments:
1. Tournaments
2. Single-Table NL
3. Multi-Table NL
4. Multi-Table Limit
5. Tourney Variants

Money Management:
1. Byte av Limit
2. Sluta För Dagen
3. Kort/Lång Sikt

Övrigt:
1. Intermediate Misstag
2. Utnyttja Promotions

Andra språk:Tournaments Översikt
POKERSTRATEGI

Tournament Poker är verkligen en av världens hetaste flugor just nu. Även om poker spelats konstant i över 100 år så är tournament-spel en ganska ny gren. År 1972 så var högsta vinsten vid World Series of Poker (med 10 000$ buy in) endast 80 000$. År 2003 tog Chris Moneymaker hem en vinst på hela 2,5 millioner dollar. Anledningen till denna dramatiska stegring i vinstpengar är den kraftiga ökningen av antalet deltagare. År 1972 deltog endast 8 spelare i World Series of Poker, år 2003 fanns det hela 839 deltagare.

Jag är personligen inte så förtjust i tournament poker. TV har gjort så att tournament poker verkar glamoröst och kräver mycket skicklighet. Sanningen är snarare den att tur har en mycket större roll i tournaments än i vanliga ringspel. Tänk på det här sättet: om du startar med 2 000$ och spelar vanlig no limit poker så är det i princip omöjligt att du har 2 millioner dollar vid slutet på kvällen. Däremot, om du ska vinna en tournament med 1000 deltagare och där varje spelar börjar med 2000 chips, så krävs det att du vinner två millioner chips för att du ska kunna vinna. Ingen enkel uppgift om du inte har lady fortuna på din sida den dagen.

I korthet så föredrar jag att tjäna pengar på ring games istället för tournaments för att:
  1. Jag kan konstant vinna vid ett ring game, i en tournament är det allt eller inget.
  2. Tur har mycket mindre inflytande på en lönsam session vid ett ring game än i en tournament.
  3. Det är mycket enklare att avgöra om du är en bra ring game-spelare än en bra tournament-spelare. Detta av att även de bästa tournament-spelarna kan lätt gå tio tournaments utan att vinna det minsta, så det blir mycket svårt att veta om "man spelar på rätt sätt".
Trots detta spelar jag tournaments för att det är skoj och för att jag hoppas jag ska tjäna pengar på dem. För att vinna en tournament så krävs det fortfarande bra pokerstrategi men fokus ligger på lite andra faktorer än i ett ring game:
  1. Dina chips har ett annat relativt värde. I normalt pokerspel så bör du behandla varje dollar som de har samma värde. Detta är inte fallet i tournaments. När du börjar med dina första 1000 chips så är dessa värda mycket mer än dina nästa 1000 chips du tjänar. Eftersom du inte kan köpa mer chips så måste du alltid ha chips för att överleva. I början av en tournament bör du vara mer försiktig med att gå all in eftersom om du skulle vinna så är du inte i en så mycket bättre situation. Däremot måste du köra med mer gambling senare i en tournament för annars riskerar du att förlora enbart på att betala blinds.

  2. Dominering spelar en mycket större roll. Senare i en tournament kommer blinds att vara så höga att de flesta spelare kommer att vara all in preflop om det blir minsta strid om en hand. Därför vill du ha händer som dominerar andra händer. Höga pocket pairs är bra eftersom de dominerar andra, lägre pocket pairs. Ett Ace med en bra kicker är även det en bra hand eftersom den dominerar många andra händer. Många spelare gör misstaget att göra hårda bets när de har låga pocket pairs som exempelvis 55. I praktiken är dessa låga pocket pairs enbart bra för att stjäla blinds. Om någon gör en call så är du i bästa fall en 50-50 vinnare men du är i ett 4,5:1 underläge om någon har ett högre pocket pair.

Nästa artikel: Single-Table NL Tournaments
 


PokerTips Newsletter Sign-Up